Rapport 1 Nu utvecklas bedömningskriterier för restorativa arbetsplatser!

Publicerad 16 mars 2018

http://www.movium.slu.se/nyhet?article=nu-utvecklas-bedomningskriterier-restorativa-arbetsplatser

Rapport 2: Projektparter i Restorativa arbetsplatser samlades till workshop

Publicerad 7 maj 2018

http://www.movium.slu.se/nyhet?article=projektparter-i-restorativa-arbetsplatser-samlades-till-workshop

Rapport 3: Avstämning inom Vinnova-projektet kring Restorativa arbetsplatser

Publicerad 29 november 2018

http://www.movium.slu.se/nyhet?article=avstamning-inom-vinnova-projektet-kring-restorativa-arbetsplatser