Rapport 1 Nu utvecklas bedömningskriterier för restorativa arbetsplatser!

Publicerad 16 mars 2018

http://www.movium.slu.se/nyhet?article=nu-utvecklas-bedomningskriterier-restorativa-arbetsplatser

Bildspel 201610

Rapport 2: Projektparter i Restorativa arbetsplatser samlades till workshop

Publicerad 7 maj 2018

http://www.movium.slu.se/nyhet?article=projektparter-i-restorativa-arbetsplatser-samlades-till-workshop

Rapport 3: Avstämning inom Vinnova-projektet kring Restorativa arbetsplatser

Publicerad 29 november 2018

http://www.movium.slu.se/nyhet?article=avstamning-inom-vinnova-projektet-kring-restorativa-arbetsplatser

Rapport 4: Forskningsevidens och strategier inför nästa steg i fokus vid workshop 4 i Stockholm Publicerad

16 oktober 2019

http://www.movium.slu.se/nyheter?article=avstamning-nummer-fyra-inom-projektet-restorativ-arbetsplats

 

Rapport 5: Zoom Workshop

22 maj 2020

https://www.movium.slu.se/nyheter?article=mobil-app-halsosamma-arbetsplatser&page=1

 

bildspel 200610 från Zoom-möte