university-green-ranking-model-ifla-torino-16

campus_does_matter-2

Rofylldhet PLAN-faktor att beakta

KI Lägesrapport 150803

Publications 2015 GI Starka Miljöer

Skärbäck, E., Wen, L., Aleksandrova, S., Grahn, P. 2015. The Serene and other affordances in parks in demanding urban contexts. Accepted conference paper in IFLA World Congress 2015, St Petersburg.

Mitchell R. and Popham F. 2008. Effect of exposure to natural environment on health inequalities: an observational population study. Lancet 2008; 372: 1655-60.

Weimann, H., Rylander, L., Albin, M., Skärbäck, E., Grahn, P., Östergren, P-O., Björk, J. 2015. Effects of changing exposure to neighbourhood greenness on general and mental health: a longitudinal study. Health Place, 33: 48-56.

Skärbäck, E., Björk, J., Stoltz, J., Rydell-Andersson, K., Grahn, P. 2014. Green perception for well-being in dense urban areas – a tool for socioeconomic integration. Nordic Journal of Architectural Research 12/2014; 26(2):179-205.

Stoltz J., Björk J., Grahn P., Mattisson K, Skärbäck E., 2013, Klassificering av utemiljöer i Kristianstad för hälsa och välbefinnande. Rapport 2013:9. LTJ fakulteten SLU.

Stoltz J., Grahn P., Brundell-Freij K., Björk J., Skärbäck E. 2012. Malmöbors upplevelse av fem utemiljökaraktärer. LTJ fakulteten Rapport 2012:10. ISBN 978-91-87117-09-1, SLU Alnarp. (http://pub.epsilon.slu.se/8787/)

Skärbäck E. 2015. Environmental perceptual analysis of high ranked campuses (California), Paper for the 40th NAEP Annual Conference

Skärbäck E., 2013, Analysis of restorative outdoor characteristics on a university Campus (KI). Proceeding for NAEP Annual conference, Los Angeles, 2-5 April. 2013.

kompensation natur och kulturvärden